baner1 baner2
Polska flaga Rosyjska flaga
flagi
 1. Tłumaczenia pisemne zwykłe
  • życiorysy
  • listy motywacyjne
  • streszczenia
  • umowy
 2. Tłumaczenia pisemne specjalistyczne
  • teksty prawnicze, notarialne (umowy, pełnomocnictwa)
  • teksty finansowe (sprawozdania finansowe, dokumenty bankowe)
  • handlowe (oferty handlowe, informacje o działalności firmy, KRS, umowy)
  • tłumaczenia techniczne (instrukcje, DTR, certyfikaty, protokoły, opisy)
  • dokumentacja medyczna (zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego)
 3. Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, tzw. przysięgłe
  • dokumenty sądowe (postanowienia, wyroki)
  • akty notarialne (umowy spółek, umowy kupna)
  • akty urzędu stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa)
  • dokumentacja ubezpieczeniowa
  • zaświadczenia o zatrudnieniu
  • świadectwa i dyplomy szkolne, świadectwa dojrzałości, certyfikaty
  • dokumenty samochodowe
  • faktury
 4. Tłumaczenia ustne, konsekutywne